Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Nghiên cứu và xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm học phần Pháp luật đại cương cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Cập nhật ngày: 30 Tháng Năm 2022
Cấp đề tài: Đề tài cấp Khoa
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Nguyên
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Giáo dục Đại cương
Thời gian thực hiện: 2021
Nội dung đính kèm:
  1. K2021-20 Lê Thị Nguyên.docx

Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Trang trí cơ bản 1 cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Mai Trinh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng một số phương pháp Design vào học phần Nhập môn Design, ngành Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hải Hà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý chất liệu vải trên Thiết kế trang phục dạo phố trong môn Tạo mẫu Trang phục 3

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đỗ Thu Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phần mềm Optitex trong môn Tin học chuyên ngành 2 thiết kế quần áo cơ bản ngành Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Vũ Mai Hiên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem