Video clip

NUAE - Chương trình Tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2021 số 2 chuyên ngành Thanh nhạc

31 Tháng Ba 2021

Tư vấn tuyển sinh chuyên ngành Thanh nhạc Khách mời: ThS. Đỗ Thị Hương Giang Sinh viên: Nguyễn Ngọc Ánh Dẫn Chương trình: ThS. Lê Thị Huyền

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Chương trình số 19
01 Tháng Ba 2016
Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm