Video clip

NUAE - Chương trình Tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2021 số 2 chuyên ngành Thanh nhạc

31 Tháng Ba 2021

Tư vấn tuyển sinh chuyên ngành Thanh nhạc Khách mời: ThS. Đỗ Thị Hương Giang Sinh viên: Nguyễn Ngọc Ánh Dẫn Chương trình: ThS. Lê Thị Huyền

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 10
26 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 9
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 8
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 7
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 6
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 5
18 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm