Video clip

Hướng dẫn thi môn Hình họa, môn thi Vẽ màu các ngành: Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Mỹ thuật Mầm non, Thiết kế thời trang, Công nghệ may, Thiết kế Đồ họa, Hội họa

25 Tháng Sáu 2021

Tác giả: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NUAE NĂM 2021

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm