Video clip

Hướng dẫn thi môn Hình họa, môn thi Vẽ màu các ngành: Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Mỹ thuật Mầm non, Thiết kế thời trang, Công nghệ may, Thiết kế Đồ họa, Hội họa

25 Tháng Sáu 2021

Tác giả: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NUAE NĂM 2021
Chương trình số 19
01 Tháng Ba 2016
Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm