Video clip

Hướng dẫn thí sinh thi môn Hình thể và Tiếng nói, môn thi Diễn xuất chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh

25 Tháng Sáu 2021

Tác giả: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 10
26 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 9
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 8
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 7
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 6
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 5
18 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm