Video clip

Hướng dẫn dự thi Đại học khối, ngành Mỹ thuật (Khối H)

11 Tháng Năm 2022

Dẫn chương trình ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông, NUAE
Chương trình số 19
01 Tháng Ba 2016
Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm