Video clip

Hướng dẫn phòng chống sốt xuất huyết

31 Tháng Mười 2023

Để nâng cao ý thức cộng đồng trong việc tự phòng bệnh và tăng cường sự hợp tác của Trung tâm Y tế NUAE với các đơn vị trong toàn trường, đoàn thể trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. NUAE trân trọng gửi quý Thầy/cô, người lao động và các bạn học viên, sinh viên của Nhà trường Thông điệp Phòng chống dịch Sốt xuât huyết để chúng ta cùng phòng tránh.

Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh thành phố Hà Nội
Chương trình số 19
01 Tháng Ba 2016
Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm