Video clip

Hướng dẫn phòng chống sốt xuất huyết

31 Tháng Mười 2023

Để nâng cao ý thức cộng đồng trong việc tự phòng bệnh và tăng cường sự hợp tác của Trung tâm Y tế NUAE với các đơn vị trong toàn trường, đoàn thể trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. NUAE trân trọng gửi quý Thầy/cô, người lao động và các bạn học viên, sinh viên của Nhà trường Thông điệp Phòng chống dịch Sốt xuât huyết để chúng ta cùng phòng tránh.

Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh thành phố Hà Nội
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 10
26 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 9
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 8
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 7
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 6
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 5
18 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm