Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2022 (Thạc sĩ)

14 Tháng Chín 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Sáng 8h30

16.9.2022

Thứ 6

Xét duyệt đề cương luận văn thạc Khóa 14, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ LV

Sáng 8h30

21.9.2022

Thứ 4

Xét duyệt đề cương luận văn thạc Khóa 14, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ LV

Chiều 14h00

22.9.2022

Thứ 5

Bảo vệ, thảo luận luận văn thạc Khóa 12, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài bảo vệ: Xây dựng phường Kiến Hưng, quận Hà Đông đạt chuẩn văn minh đô thị. HV: Nguyễn Thị Diệu Hương. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đề tài thảo luận: Phát triển nguồn lực văn hóa ở phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. HV: Nguyễn Thị Thanh Mai. NHDKH: TS. Nguyễn Đình Mạnh.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm TT và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ LV