Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 19/10 đến ngày 19/10/2022

14 Tháng Mười 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Sáng 8h30

19.10.2022

Thứ 4

Bảo vệ luận văn thạc Khóa 10, 12, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương. HV: Trần Văn Hào. NHDKH: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Đề tài 2: hoạt động giáo dục tuyên truyền của bảo tàng Kaynonephomvihane tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào HV: Thiphavanh Vongkhamchan. NHDKH: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm TT và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng họp 2