Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 26/9 đến ngày 02/10/2022

24 Tháng Chín 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 29.9.2022

 (thứ 5)

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở - Khóa 1 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay.

NCS: Đỗ Hương Giang.

NHDKH: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và Tuyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng BV Luận văn