Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học (thạc sĩ) từ ngày 28/10/2022

27 Tháng Mười 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 28.10.2022

 (Thứ 6)

Xét duyệt đề cương luận văn khóa 15, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14h00, ngày 28.10.2022

 (Thứ 6)

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 13, 15, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học piano cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi tại Trung tâm Nghệ thuật Swing Artist, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Học viên: Hoàng Anh Dương. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh.

Đề tài 2: Day học dàn Keyboat cho sinh viên cao đẳng Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳngTtrung ương Nha Trang. Học viên: Hoàng Minh Hải. NHDKH: PGS.TS. Trần Hoàng Tiến.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn