Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học (tiến sĩ) từ ngày 08/11/2022 đến 21/11/2022

27 Tháng Mười 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

13h30, ngày 08.11.2022

 (Thứ 3)

Bảo vệ luận án tiến sĩ khóa 1, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng nhu cầu giáo dục thẩm mỹ âm nhạc hiện nay.

NCS: Bùi Thị Phương Đông.

NHDKH: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

13h30, ngày 10.11.2022

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận án tiến sĩ khóa 1, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc Trung học cơ sở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

NCS: Ngô Thị Việt Anh.

NHDKH: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h00, ngày 17.11.2022

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận án tiến sĩ khóa 1, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học hát Lý Huế cho học sinh Trung cấp Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế.

NCS: Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên.

NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h00, ngày 18.11.2022

 (Thứ 6 )

Bảo vệ luận án tiến sĩ khóa 1, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam.

NCS: Đỗ Hương Giang.

NHDKH: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h00, ngày 21.11.2022

 (Thứ 2)

Bảo vệ luận án tiến sĩ khóa 1, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam cho học sinh Trung học cơ sở

NCS: Trương Quang Minh Đức.

NHDKH: 1. PGS.TS. Hà Thị Hoa

                2. Nguyễn Ngọc Hòa

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn