Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Hội đồng đánh giá tổng quan, khóa 5 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

23 Tháng Mười Hai 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 29.12.2022

 (Thứ 5)

Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan, khóa 5 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài luận án: Dạy học các tiết mục cho giọng nam cao trong opera của G. Puccini tại Trường Đại học Thăng Long.

NCS: Nguyễn Đình Chúc.

NHDKH: PGS.TS Nguyễn Bình Định.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Giảng viên