Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 12/01/2023

09 Tháng Giêng 2023

Ngày

Buổi

Ni dung

Địa điểm

 

12.01.2023

(Thứ 5)

Sáng

(8h30)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ - Khóa 8 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học bộ môn Mỹ thuật lớp 5 tại trường phổ thông song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội.

 HV: Hoàng Ngọc Nhung

NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

Phòng BV Luận văn

Bảo vệ luận văn thạc sĩ - Khóa 10 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Vận dụng hội họa của Wassily Kandinsky vào dạy học mỹ thuật tại trường tiểu học bà Triệu, Hà Nội.

HV: Nguyễn Phi Nga

NHDKH: PGS.TS. Quách Ngọc An

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

 

12.01.2023

(Thứ 5)

Chiều

(14h00)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ - Khóa 9 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Vận dụng hoa văn trang trí trên trang phục phụ nữ Lô Lô ở Hà Giang vào dạy học Mỹ thuật cho học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

HV: Phạm Thị Hạnh.

NHDKH: PGS. TS Trần Thị Biển

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

Phòng BV Luận văn

Bảo vệ luận văn thạc sĩ - Khóa 7 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Đề xuất một số giải pháp dạy học Mỹ thuật theo hướng phát triển năng lực ở trường THCS Đống Đa, thành phố Hà Nội.

HV: Trần Thị Kim Tuyến

NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.