Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023

04 Tháng Giêng 2023

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 09.01.2023

 (Thứ 2)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 15 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 10.01.2023

 (Thứ 3)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14h00, ngày 11.01.2023

 (Thứ 4)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 15 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 12.01.2023

 (Thứ 5)

Bảo vệ, thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 11 và 13, chuyên ngành Quản lý văn hóa

Đề tài bảo vệ: Xây dựng môi trường văn hóa tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Học viên: Trần Thị Thu Hiền. NHDKH: TS. Nguyễn Thị Thanh Loan.

Đề tài thảo luận: Quản lý thư viện tại Học viện Chính trị khu vực III, thành phố Đà Nẵng. Học viên: Huỳnh Thị Thu Thủy. NHDKH: TS. Nguyễn Trọng Phượng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 13.01.2023

 (Thứ 6)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn