Lịch bảo vệ

Lịch Khoa Sau đại học ngày 10/3/2023 đến 16/3/2023

08 Tháng Ba 2023

Ngày

Buổi

Nọi dung

Địa điểm

10.3.2023

 (Thứ 6)

Chiều

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 12 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc

Đề tài bảo vệ: Dạy học hát dân ca cho học sinh Trường Trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội. Học viên: Nguyễn Thị Chinh. NHDKH: PGS.TS. Hà Thị Hoa

Đề tài thảo luận: Sử dụng bộ tài liệu London College of Music Examinations trong dạy học Piano tại Trung tâm nghệ thuật Polaris Art and Music School. Học viên: Ngô Thị Minh. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

13.3.2023

 (Thứ 2)

Chiều

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 12 chuyên ngành Lý luận và PPDH Âm nhạc.

Đề tài thảo luận: Dạy học hát theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 tại Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy. Học viên: Phạm Thị Tố Quyên. NHDKH: PGS.TS. Lê Vinh Hưng.

Đề tài thảo luận: Dạy học kí thuật cơ bản của đàn piano cho trẻ 6 tuổi tại Trung tâm Music Talent - Hà Nội. Học viên: Bùi Ánh Ngọc. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đỗ Hiệp.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14.3.2023

 (Thứ 3)

Sáng

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 11 chuyên ngành Quản lý văn hóa

Đề tài bảo vệ: Quản lý các hoạt động văn hóa tại Nhà Kèn, thành phố Hải Phòng. Học viên: Nguyễn Hồng Hạnh. NHDKH: TS. Đào Hải Triều.

Đề tài thảo luận: Quản lý di tích quốc gia đền – chùa Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Học viên: Lê Thị Lý. NHDKH: TS. Nguyễn Đức Hoàng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

15.3.2023

(Thứ 4)

Chiều

Xét duyệt đề cương khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc

Thành phần: HĐ theo Quyết định

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

16.3.2023

(Thứ 5)

Chiều

Xét duyệt đề cương khóa 13, 16, 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc

Thành phần: HĐ theo Quyết định

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn