Sự kiện

Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực họp phiên đầu tiên

30 Tháng Năm 2018

Uỷ ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng quốc gia giáo dục phát triển nguồn nhân lực
nhiệm kỳ 2016-2020 đã họp phiên đầu tiên vào chiều ngày 29/5
dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


(click chuột vào hình để chạy Video)

 

 

(nguồn: https://www.moet.gov.vn/quantri/tintuc/Pages/tin-tuc-review.aspx?itemId=5460)