Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 14/11 đến ngày 20/12/2018

16 Tháng Giêng 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

08h30, ngày 16/01/2019

(Thứ Tư)

Bảo vệ luận, thảo luận văn thạc sĩ Khóa 7,8 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy hát đồng dao cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Học viên: Nguyễn Thị Thu Hà. NHDKH: PGS.TS. Lê Văn Toàn.

Đề tài 2: Đưa hát Then vào hoạt động ngoại khóa tại trường Trung học Cơ sở Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Học viên: Nguyễn Thị Thu Hoài. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ

LV-LA

14h00, ngày 17/01/2019

(Thứ Năm)

Bảo vệ văn thạc sĩ Khóa 1,2, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Đề tài 1: Dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực ở trường Tiểu học Thực nghiệm, viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Học viên: Phạm Thị Thu Hương. NHDKH: PGS. TS. Đinh Gia Lê.

 

Đề tài 2: Vận dụng yếu tố siêu thực trong tranh thờ người Sán Dìu vào dạy học môn bố cục tại Trường Cao đẳng Hải Dương.

Học viên: Lương Quốc Vĩ. NHDKH: TS. Nguyễn Nghĩa Phương.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng bảo vệ

LV-LA