Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2019

21 Tháng Giêng 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 24/01/2019

(Thứ 5)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 4 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Học viên: Nguyễn Văn Lập. NHDKH: TS. Trương Xuân Trường

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử khu phố cổ Hà Nội gắn với phát triển du lịch

Học viên: Nguyễn Thị Thùy Linh. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ

LV-LA

14h00, ngày 25/01/2019

(Thứ 6)

Bảo vệ văn thạc sĩ Khóa 1, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

Đề tài 1: Xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

 Học viên: Phạm Ngọc Hưng, NHDKH: TS. Quách Thị Ngọc An.

Xét duyệt ĐC K5 chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng bảo vệ

LV-LA