Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020

05 Tháng Mười 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8hh30, ngày 07.10.2020

 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 7 và 11, chuyên ngành Lý luận và PPDH Âm nhạc

 

Đề tài 1: Dạy học ca khúc cách mạng cho giọng nam cao hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. HV: Ngô Văn Đức. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

 

Đề tài 2: Dạy học hát Hợp xướng tại Trung tâm nghệ thuật Sol Art. HV: Vũ Thị Tiên. NHDKH: TS. Lê Vinh Hưng.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định; Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn