Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 28/9 đến ngày 04/10/2010

25 Tháng Chín 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 28.9.2020

 (Thứ 2)

Xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca quan họ Bắc Ninh hiện nay. HV: Nguyễn Hữu Duy.

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại Núi Yên Lãng, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. HV: Nguyễn Thị Thu Hằng.

Đề tài 3: Quản lý hoạt động nghệ thuật tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng . HV: Bùi Tùng Lâm.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn