Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020

09 Tháng Mười Một 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h00, 16.11.2020

 (Thứ Hai)

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, Khóa 1 - chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

 

Đề tài: Dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc. NCS: Đặng Thị Lan. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định; Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn