Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 16/12 đến ngày 24/12/2020

14 Tháng Mười Hai 2020

Ngày

Buổi

Nội dung

Địa điểm

HỘI ĐỒNG

16.12.2020

Chiều

Bảo vệ, thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 8 và 10, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài bảo vệ: Quản lý di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. HV: Hoàng Bích Hạnh. NHDKH: GS.TS. Lê Hồng Lý.

Đề tài thảo luận: Quản lý hoạt động văn hóa cộng đồng người Hàn Quốc tại Khu đô thị Trầu Cau, thành phố Bắc Ninh. HV: Nguyễn Thị Thái Phương. NHDKH: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Thành phần: HĐ theo Quyết định; Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

 1. T Phượng (CT)
 2. T Sơn (PB1, NHD)
 3. C Huệ (PB2, UV)
 4. T Thức (UV –HĐ 1)
 5. C Hà (TK))
 6. T Lý (NHD, UV)

 

24.12.2020

Chiều

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, Khóa 1  chuyên ngành Lý luận và PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học hát ca khúc mang chất liệu Chèo, Ca trù cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc. NCS: Trần Thị Thu Hà. NHDKH: PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lan.

Thành phần: HĐ theo Quyết định; Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

 1. T Phượng (CT)
 2. T Đông (PB1)
 3. C Hà Hoa (PB2)
 4. T Hưng (PB3)
 5. T Sơn (UV)
 6. T Lê Toàn (UV)
 7. C Mai (TK)