Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2020

13 Tháng Mười Hai 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 16.12.2020

 (Thứ 4)

Bảo vệ, thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 8 và 10, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài bảo vệ: Quản lý di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. HV: Hoàng Bích Hạnh. NHDKH: GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

Đề tài thảo luận: Quản lý hoạt động văn hóa cộng đồng người Hàn Quốc tại Khu đô thị Trầu Cau, thành phố Bắc Ninh. HV: Nguyễn Thị Thái Phương. NHDKH: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định; Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn