Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 11/01 đến ngày 17/1/2020

13 Tháng Giêng 2021

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8hh30, ngày 14.01.2021

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 6 - chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.  Đề tài: Vận dụng nghệ thuật chạm khắc chùa Thạt Luổng vào dạy học môn Mỹ thuật ở Trường Trung học phổ thông Sa La Khăm – Lào. HV: SoukSaKhone Phoutthavilay. NHDKH: TS. Phạm Minh Phong. Thành phần: HĐ theo Quyết định. Trung tâm Thông tin và Truyền thông. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn