Tra cứu văn bản

Quyết định 179/QĐ-BGDĐT phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết 05-NQ/BCSĐ

Số/ký hiệu: 179/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 11/01/2010
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010

 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý

 giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số  179/QĐ-BGDĐT

ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

I. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong toàn ngành và xã hội “Làm gì  để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo in và phát 30.000 cuốn “Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học 2010-2012 – giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học”, phát hành tới các trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn, Giám đốc các trung tâm và Ban giám hiệu, Đảng ủy và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tất cả các trường đại học, cao đẳng cả nước, tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đại biểu Quốc hội, các Bộ chủ quản các trường đại học, cao đẳng và cơ quan báo chí. Nội dung bao gồm: Báo cáo số 760/BC-BGDĐT ngày 29/10/2009 về sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học, các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Chính phủ và các đại biểu Quốc hội, Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Trích Nghị quyết số 39/2009/QH12 của Quốc hội ngày 12/11/2009 về Chương trình giám sát của Quốc hội, danh mục tất cả các văn bản liên quan đến quản lý giáo dục đại học.

Thời gian hoàn thành trước 20/01/2010 (chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai: Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa).

Xem thêm:

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010
179/QĐ-BGDĐT 11/01/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định
Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05-NQ/BCSĐ 06/01/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo Nghị quyết
Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2009
469 /BGDĐT-GDĐH 22/01/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn
Quyết định ban hành về quy định đạo đức nhà giáo
16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Bộ Giáo dục & Đào tạo Quyết định