Tra cứu văn bản

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Số/ký hiệu: 063
Ngày ban hành: 15/01/2024
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Lê Vinh Hưng - Phó Hiệu trưởng phụ trách

Thông báo số 063 xin download file bên dưới

Phụ lục 1: Tiêu chuẩn, trình độ...

Phụ lục 2

 

Xem thêm:

Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI
605 28/12/2023 Đảng ủy Thông báo
Thông báo V/v nghỉ tết Dương lịch năm 2024 và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan
2389/TB-ĐHSPNTTW 07/12/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Thông báo
Quyết định về việc khen thưởng năm học 2022 - 2023
2287/QĐ-ĐHSPNTTW 27/11/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định