Các nhà khoa học

PGS.TS Nguyễn Đăng Nghị

Cập nhật ngày: 16 Tháng Ba 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG NGHỊ

2. Năm sinh: 1960                                                        3. Giới tính: Nam

4. Học hàm:  Phó Giáo sư                                           Năm được phong: 2014

    Học vị: Tiến sĩ.                                                         Năm đạt học vị: 2009

5. Chức danh nghiên cứu: PGS.TS, Giảng viên cao cấp

    Chức vụ hiện nay: Giảng viên, Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

    Điện thoại: 04.62850285

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh,

8. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố:

 

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Năm công bố

Cảm nghĩ về ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 131/1995

Nguyễn Cường với Đắc Lắk một mối duyên nợ

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 153/1997

       
       

Lung linh Nha Trang

 

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 154/1997 

       

Nghĩ đến những bài viết về âm nhạc

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 159/1997 

 Vũng Tàu – nơi bắt đầu mùa xuân

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 160/1997 

Cần có một phông văn hóa cho các ca sỹ

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 181/1999

 Top ten và bản quyền âm nhạc

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 182/1999

 Nhìn lại ca khúc Việt Nam giai đoạn hiện nay

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 186/1999

 Âm nhạc Việt Nam trong nền văn hóa dân tộc

 

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 187/2000

Cần Thơ – vùng đất mới của dân ca

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 189/2000

 Âm nhạc Lưu Hữu Phước với thanh niên Tổ quốc và lịch sử

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 189/2000

Từ địa thế con người nhìn vào dân ca xứ Nghệ

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 191/2000

 Về cuốn âm nhạc mới – Việt Nam tiến trình và thành tựu

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 195/2000

 Nhìn từ cuộc thi hát thính phòng – nhạc kịch lần 2

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 197/2000

Nghĩ về giai điệu ngày xuân

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 199/2001

 Ca khúc mùa xuân bức tranh đất nước, con người

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 212/2002

 Chủ tịch Hồ Chí Minh với âm nhạc dân tộc

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 232/2003

 Những hệ mảng màu trong ca khúc giai đoạn 1945 – 1975

Tác giả

 

 

 

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

 

 

Số 237/2004

 Hai chủ thể sáng tạo không thể là một

Tác giả

 

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

 

Số 239/2004

 Âm thanh vọng từ quá khứ

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 243/2004

 Mùa xuân quan họ người ơi

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 248/2005

Chân dung Hồ Chí Minh qua những bài ca

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 251/2005

Tính đại chúng của ca khúc cách mạng Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 252/2004

 Chặng đường trước và sau Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp 2005

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 258/2005

 Nghe Mùa xuân đầu tiên nghĩ đến Văn Cao

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 59/2006

 

 Tính khép mở trong dân ca quan họ Bắc Ninh

Tác giả

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

Số 264/2006

 Cách tiếp cận cái bi trong ca khúc cách mạng và kháng chiến

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 265/2006

 Âm nhạc Việt Nam từ góc nhìn văn hóa

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 267/2006

 Âm nhạc Việt Nam – nhìn từ lý thuyết của V.A Vakhramêép

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 268/2006

 Lời ca khúc những điều cần bàn

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 273/2007

 Điện ảnh Việt Nam từ góc nhìn âm nhạc

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 275/2007

 Quá trình hình thành ca khúc cách mạng trong lịch trình văn hóa

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 276/2007

 Ca khúc cách mạng từ bước đi chập chững đến sự hoàn thiện

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 278/2007

 Tính dự báo của dòng ca khúc cách mạng Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 281/2007

 Tính thời sự trong ca khúc cách mạng Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 283/2008

 Xuân Hồng với những chặng xuân

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 289/2008

 Nhạc cụ truyền thống những dấu vết còn lại

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 291/2008

 Từ bài hát Việt nhìn ra ngoại vi

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 294/2008

 Những dòng xuân trong ca khúc Việt

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 295/2009

 Bài hát Việt cái nhìn vĩ thanh

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 298/2009

 Du thuyền sông Hương nghe ca Huế

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 302/2009

 Ca khúc dân gian đương đại

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 303/2009

 Vấn đề nhặt sạn trong ca khúc

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 304/2009

 Hoàng Việt và dấu ấn Tình ca

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 308/2010

 Một cách nhìn về văn hóa âm nhạc Việt Nam

 

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 311/2010

 Triển vọng hợp tác nghiên cứu âm nhạc Việt – Lào

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 314/2010

 Nghệ An Xô Viết – dòng âm thanh bất tận

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 315/2010

 Ứng xử của người Việt Tây Nam Bộ qua các điệu hò

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 320/2011

 Từ Việt Nam IDOL nhìn vào sân khấu ca nhạc nước nhà

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 324/2011

 Chân dung Hồ Chủ Tịch qua những dòng âm thanh

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 332/2012

 Một kênh tuyên truyền học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 337/2012

 Ca khúc về Hà Nội – ngày ấy, bây giờ

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 340/2012

 Nhìn lại các dạng ca khúc trữ tình giai đoạn 1945 – 1975

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 342/2012

 Bảo tồn âm nhạc dân gian là cách ứng xử với lịch sử

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 334/2013

 Cách tiếp cận của các nhạc sĩ khi viết về Hồ Chí Minh

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 347/2013

 Đầu thu luận và suy về Tiến quân ca

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 351/2013

 Sáng tác âm nhạc nhìn từ cơ chế và chủ thể sáng tạo

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 354/2013

 Vĩ thanh từ những bài hát viết về phụ nữ

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 357/2014

 Khúc xạ từ chương trình Giai điệu tự hào

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 358/2014

  Nhìn lại lý thuyết của V.A Makhramêép

Tác giả

 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

Số 4/2009

 Một cách nhìn nghiêng về Tình ca của Hoàng Việt

Tác giả

 Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

Số

6/2009

 Nhạc cụ truyền thống Việt Nam những dấu vết còn lại

Tác giả

 Thông báo khoa học Viện Âm nhạc

Số 291/2009

 Phê bình âm nhạc bước ra từ ranh giới mong manh

Tác giả

Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật - Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương

 

Số

5/2012

 Hành khúc Việt nhìn từ nhiều phương diện

Tác giả

 Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật - Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương

Tháng

7/2014

  Nhà rông văn hóa 

 

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Sở Văn hóa tỉnh Kon Tum), Kon Tum

2002

Tính khép - mở trong dân ca quan họ Bắc Ninh 

Tác giả

(Hội thảo khoa học quốc tế) Viện Văn hóa thông tin, Hà Nội

2006

Triển vọng về hợp tác nghiên cứu âm nhạc Việt - Lào 

Tác giả

Hội thảo khoa học quốc tế (Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào)

 

Tháng 6/2007

  Hướng đi nào cho việc đào tạo âm nhạc miền Trung -     Tây Nguyên

Tác giả

     Hội thảo “Vấn đề đào tạo âm nhạc di sản khu vực miền Trung – Tây Nguyên”, Tp. Huế

 

2009

Ph­ương thức nào cho việc đào tạo âm nhạc cổ truyền ở Học viên Âm nhạc Huế, tp. Huế

 

Tác giả

   Hội thảo

Tháng 6/2010

Về một địa hạt dân ca 

Tác giả

  Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Tr­ường Đại học KHXHNV tp. Hồ Chí Minh

 

2010

Cách ứng xử văn hóa của ng­ười Việt khu vực miền Tây Nam bộ qua các điệu hò  

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Trư­ờng Đại học KHXHNV tp. Hồ Chí Minh

 

2010

Thế nào là phê bình âm nhạc và lý luận âm nhạc 

Tác giả

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

Tháng 2/2012

Âm nhạc truyền thống nhìn và nhận 

Tác giả

  Hội thảo Vụ Đào tạo và Viện Âm nhạc tổ chức tại Huế

 

Tháng 4/2012

 Từ một hệ thống lý thuyết tính đến sự khác biệt trong việc viết giáo trình đại học

Tác giả

 Hội thảo khoa học “Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu xã hội (lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch)”, Thanh Hóa

 

2012

 Nhìn ngược từ âm nhạc đến hệ giá trị văn hóa Việt Nam,

Tác giả

kỷ yếu Hội thảo khoa học "Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới hội nhập", Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật – Bộ VHTT&DL, Hà Nội

 

2013

Ca khúc Tình ca của Hoàng Việt

Tác giả

Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, nghệ thuật

 

T4/2015

     Âm nhạc truyền thống Nhìn và Nhận.

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 374.

 

Số 374/2015

     Nhạc sĩ  người Hà Nam, những gương mặt và tác phẩm tiêu biểu.

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 380.

380/2016

     Về giáo dục Âm nhạc hiện nay.

Tác giả

Tạp chí Văn hóa học, số 3.

 

Số

3/2016

     Cần có những giai điệu bay lên từ Vĩnh Phúc.

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo KH “ Văn hiến Vĩnh Phúc – truyền thống và hiện đại.”

 

T11/2016

     Định hướng đào tạo giáo viên Âm nhạc theo hướng tiếp cận năng lực người học – Cái nhìn từ thực tế.

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo KH Định hướng công tác đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực người học trong xu hướng hội nhập quốc tế.

 

T11/2016

     Nhìn ngược Từ Âm nhạc đến hệ giá trị Văn hóa Việt Nam.

Tác giả

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 19.

 

Số 19/2016

     Đào tạo sau đại học ngành Âm nhạc – Cái nhìn vòng xuyến.

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 391.

Số 391/2017

     Truyền thống văn hóa Âm nhạc Việt Nam nhìn từ các yếu tố tầng nền.

Tác giả

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 20.

 

Số 20/2017

Bay lên từ truyền thống

Tác giả

 Nxb Văn hóa Thông tin - Tạp chí VHNT

 

2011

      Ba ca khúc trong Tuyển tập những bài hát cho học sinh phổ thông

 

Đồng tác giả

 Nxb Giáo dục, Hà Nội   

1994

 Hỏi đáp về văn hóa Việt Nam

Đồng tác giả

Nxb Văn hóa dân tộc - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

 

1998

      Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thực tiễn và giải pháp

 

Đồng tác giả

     Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội

1999

 Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam

Đồng tác giả

 Nxb Văn hóa dân tộc - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội

 

2000

 Giữ gìn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc Tây Bắc

Đồng tác giả

 Nxb Văn hóa dân tộc - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội

 

2002

 Văn hóa và sự phát triển gia đình

Đồng tác giả

 Nxb Văn hóa dân tộc - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội

 

2002

. Báo phát thanh (phần nhạc cắt, nhạc nối, nhạc nền, nhạc báo) Giáo trình của Phân viện Báo chí và truyền hình - Đài Tiếng nói Việt Nam

Đồng tác giả

 Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội

 

2002

 Niên giám danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú

Đồng tác giả

Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội

 

2003

 Niên Giám giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

Đồng tác giả

Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội

 

2003

 Bách khoa tri thức phổ thông

Đồng tác giả

 Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội

 

2000

 60 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Đồng tác giả

Viện Văn hóa - Thông tin, Hà Nội

 

2004

 Địa chí Phú Yên (Phần âm nhạc dân gian)

Đồng tác giả

 Nxb Văn hóa Dân tộc

 

2000

  Hỏi đáp Văn hóa

Đồng tác giả

 Nxb Văn hóa, Hà Nội

 

2009

Dân ca xứ Nghệ nhìn từ địa thế và con ng­ười

Tác giả

Kịch bản viết cho mục xuôi theo dòng lịch sử của VTV1

 

Tháng

6/2006

 Dân ca Quan họ một dòng chảy văn hóa, tháng 8 - 2006.


 

Tác giả

Kịch bản viết cho mục xuôi theo dòng lịch sử của VTV1

 

Tháng

8/2006

    Preluyt cho piano, Nhạc viện Hà Nội

 

Tác giả

     Sáng tác khí nhạc

1992

  Hòa tấu piano và cello, Nhạc viện Hà Nội

 

Tác giả

     Sáng tác khí nhạc

1993

  Biến tấu cho piano và violon, Nhạc viện Hà Nội

Tác giả

     Sáng tác khí nhạc

2004

  Poemsymphony  Tháng 3, Nhạc Viện Hà Nội, 1995.

 

Tác giả

     Sáng tác khí nhạc

Tháng

3/1995

  Poemsymphony Tháng 10, năm 1996…

 

Tác giả

    Sáng tác khí nhạc

Tháng

10/1996

 Biển hát ru em 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

1989

 Cánh chuồn bay đi đâu 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

1990

 Chiếc xe không phanh 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

1991

 Đừng như con đom đóm 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

1992

 Cô bé soi gương 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

1992

 Da anh đen cho má em hồng 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

1994

 Hát về Thái Bình 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

2002

 Hát trên cánh đồng 50 triệu 

 

Tác giả

Sáng tác Thanh nhạc

2005

 Nhịp điệu thành phố trẻ 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

2006

  Bức tranh quê 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

2010

 Hát về Hưng Yên 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

2013

 Cõng chữ lên non 

 

Tác giả

    Sáng tác Thanh nhạc

2014

         

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia:

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

    Truyền thống văn hóa dân tộc trong ca khúc cách mạng Việt Nam (1930 - 1975).

2005-2006

Cấp bộ

Xuất sắc

    Thực trạng âm nhạc Việt Nam thời kỳ đổi mới.

2007

Cấp cơ sở

Xuất sắc

    Cánh phân loại ca khúc trong nhạc mới Việt Nam

 

2009

 

Cấp cơ sở

Xuất sắc

    Nghiên cứu, biên soạn tài liệu môn Âm nhac mới Việt Nam cho hệ Đại học sư phạm âm nhac

2016 - 2017

Cấp cơ sở

Tốt

 

10. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Cánh chuồn bay đi đâu - giải nhì (cuộc thi không có giải nhất) ca khúc tuổi trẻ.

1991

2

Đừng như con đom đóm – giải nhì; Cô bé soi gương – giải ba (cuộc thi không có giải nhất) ca khúc tuổi trẻ.

1992

3

Ca khúc Hát về Thái Bình Huy chương bạc Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc.

2005

4

Chùm bài báo – Giải nhì (Giải thưởng Âm nhạc  – Hội Nhạc sỹ Việt Nam)

2009

5

Bay lên từ truyền thống – Giải B (Giải thưởng Âm nhạc – Hội Nhạc sỹ Việt Nam)

2011

6

Những bài nghiên cứu, phê bình âm nhạc – Giải nhì (Giải thưởng Âm nhạc – Hội Nhạc sỹ Việt Nam)

2012

7

Nghiên cứu, lý luận, phê bình âm nhạc – Giải B (Giải thưởng Âm nhạc – Hội Nhạc sỹ Việt Nam)

2014

8

Chùm bài phê bình và nghiên cứu âm nhạc – Giải B (Giải thưởng Âm nhạc – Hội Nhạc sỹ Việt Nam)

2017

       

 

11. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

 

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

 Đánh giá hội đồng cấp Nhà nước

 

 2

 Đánh giá hội đồng cấp bộ

 

3

Đánh giá hội đồng cấp cơ sở

 

4

Phản biện kín luận án Tiến sỹ

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

chi tiết

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

chi tiết

Bạch Thị Lan Anh

TS.

Giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Đỗ Quang Minh

TS.

Nguyên Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

chi tiết

Nguyễn Quang Hải

Ths

Nguyên khoa Sư phạm Mỹ thuật

chi tiết