Thông báo

Thông báo xét tuyển đợt 01 các ngành đào tạo đại học hệ chính quy 2019

21 Tháng Bảy 2019

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Số: 1103/TB-ĐHSPNTTW                        Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2019

                           

THÔNG BÁO

Xét tuyển đợt 01 các ngành đào tạo đại học hệ chính quy 2019

_______________

 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ GD và ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ  Đề án tự chủ tuyển sinh của trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương năm 2019;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương ngày 21/7/2019;

              Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2019 như sau:    

            1. Điều kiện xét tuyển bổ sung các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

           1.1. Điều kiện chung

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương do Bộ GD&ĐT quy định;

            - Tổng điểm môn văn hóa và môn năng khiếu nhân hệ số) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Thông báo số 1100/TB-ĐHSPNTTW-ĐT, ngày 21 tháng 7 năm 2019 của trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

            - Thí sinh nộp Phiếu điểm các môn thi  trong kỳ thi THPT Quốc gia (bản gốc)

           1.2. Điều kiện cụ thể

Đối với thí sinh đăng ký xét điểm theo kết quả trong Học bạ THPT

- Đối với các ngành/chuyên ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật: Điểm trung bình cộng xét tuyển môn Ngữ văn tối thiểu là 6,5 trở lên; học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

- Đối với các ngành ngoài sư phạm: Điểm môn Ngữ văn đạt từ 5.0 trở lên (theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2019).

Đối với thí sinh đăng ký xét điểm theo kết quả trong kỳ thi THPT quốc gia

            - Theo quy định của Bộ GD&ĐT

           2. Mức điểm xét tuyển bổ sung

Thí sinh đã dự thi đại học tại các trường đại học năm 2019 có cùng tổ hợp môn thi hoặc tương đương đủ điểm xét tuyển bổ sung đợt 01 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương theo mức điểm sau:

Ngành tuyển

Điểm

xét tuyển

 

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

 

 

ĐHSP Mỹ thuật

 

27,0

(Điểm đã nhân hệ số môn năng khiếu)

140

 

ĐH Quản lý văn hóa

 

N00, R00, H00: 27

C00: 17

(Điểm đã nhân hệ số môn năng khiếu)

80

 

ĐH Công nghệ may

 

 H00: 27

A00, D01: 17

(Điểm đã nhân hệ số môn năng khiếu)

90

 

ĐH Thiết kế Thời trang

 

29,0

(Điểm đã nhân hệ số môn năng khiếu)

60

 

- Mức điểm trúng tuyển trên tính cho thí sinh dự thi thuộc khu vực 3.

- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 03 môn thi (gồm các môn xét tuyển và thi tuyển, nhân hệ số các môn thực hành)

           Ngành ĐHSP Mỹ thuật, ĐHSP Mỹ thuật Mầm non xét tuyển bổ sung tổ hợp môn thi:

- Ngữ văn, Hình họa, Vẽ màu.

Ngành Công nghệ may xét tuyển bổ sung tổ hợp môn thi sau:

- Tổ hợp 1( A00): Toán ,Vật lý, Hóa học

- Tổ hợp 2 (D01): Ngữ văn, Toán, Anh

- Tổ hợp 3 (H00): Ngữ văn, Hình họa, Vẽ màu

 Ngành Quản lý văn hóa xét tuyển bổ sung tổ hợp môn thi tuyển/xét tuyển sau:

           - Tổ hợp R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật

           - Tổ hợp C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

           - Tổ hợp N00 và H00

Thí sinh có thể sử dụng kết quả trong Học bạ THPT hoặc trong kỳ thi THPT Quốc gia đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường.

           3. Thời gian nộp Hồ sơ xét tuyển đợt 01:

- Từ ngày 23/7/2019 đến 17h00 ngày 10/ 8/2019.

Thời gian nhập học bổ sung đợt 01 (dự kiến)  21/8/2019. Mẫu Hồ sơ theo quy định của Nhà trường.

Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

Thông tin chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0243.8547301 Hotline: 094 7 392 229 - Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18 ngõ 55 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

 

Nơi nhận:

  -  Ban Giám hiệu (để bc);

   - Website (đăng thông báo);

   - Lưu VT, ĐT (05).

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

 

 

Thông báo cũ hơn: