Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 15/02/2023

03 Tháng Hai 2023

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

13h30, ngày 15.2.2023

 (Thứ 4)

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường, khóa 2 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

 

Đề tài luận án: Dạy học hát aria của W.A. Mozart cho sinh viên thanh nhạc giọng soprano Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

NCS: Đào Thị Khánh Chi.

NHDKH: PGS.TS Nguyễn Thị Tố Mai.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

13h30, ngày 16.2.2023

 (Thứ 5)

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường, khóa 4 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

 

Đề tài luận án: Dạy học dân ca nghi lễ Hát thờ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc.

NCS: Nguyễn Thanh Tiến.

NHDKH: PGS.TS Phạm Trọng Toàn.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn