Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 13/2 đến ngày 23/2/2022

08 Tháng Hai 2023

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 13.2.2023

 (Thứ 2)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 14.2.2023

 (Thứ 3)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14h00, ngày 14.2.2023

 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 15, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm trung ương Nha Trang. Học viên: Hoàng Minh Hải. NHDKH: PGS.TS. Trần Hoàng Tiến.

Đề tài 2: Dạy học piano cho học sinh tại Trung tâm năng khiếu Âu Cơ - huyện Quốc Oai, Hà Nội. Học viên: Huỳnh Thị Thu Thủy. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14h00, ngày 20.2.2023

 (Thứ 2)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 21.2.2023

 (Thứ 3)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 22.2.2023

 (Thứ 4)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14h00, ngày 22.2.2023

 (Thứ 4)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14h00, ngày 23.2.2023

 (Thứ 5)

Xét duyệt đề cương luận luận văn thạc sĩ khóa 17 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn