Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học ngày 24/02/2023

20 Tháng Hai 2023

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Sáng 8h30 24.02.2023

Thứ 6

Thảo luận luận văn thạc sĩ Khóa 10, 11 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Bảo tồn và phát huy giá trị trò chơi pháo đất ở làng Tiền Hải (Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng). HV: Vũ Thị Minh Nguyệt. NHDKH: GS.TS. Lê Hồng Lý.

Đề tài 2: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thờ Mẫu tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam. HV: Phan Thị Tuyết Minh. NHDKH: PGS.TS. Hà Thị Hoa.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm TT và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ