Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học ngày 27, 28/02/2023

22 Tháng Hai 2023

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 27.2.2023

 (Thứ 2)

Bảo vệ, thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 12 và 14, chuyên ngành Lý luận và PPDH Âm nhạc.

Đề tài bảo vệ: Dạy học hát ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn cho học viên tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Hà Đông, Hà Nội. Học viên: Nguyễn Ngân Hà. NHDKH: TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn.

Đề tài thảo luận: Sử dụng bộ tài liệu London College of Music Examinations trong dạy học Piano tại Trung tâm nghệ thuật Polaris Art and Music School. Học viên: Ngô Thị Minh. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 28.2.2023

 (Thứ 3)

Bảo vệ, thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 10 và 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa

Đề tài bảo vệ: Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, thành phố Đà Nẵng. Học viên: Võ Thị Bảo Thùy. NHDKH: PGS.TS. Dương Thị Thu Hà.

Đề tài thảo luận: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Học viên: Lê Đoàn Bảo Nguyên. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn