Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 05/11 đến ngày 18/11/2018

04 Tháng Mười Một 2018

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 08/11/2018

(thứ 5)

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa  8, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học Piano cho học sinh tiểu học ở Trung tâm Ngôi Sao Nhỏ – Long Biên – Hà Nội. Học viên: Trần Quỳnh Anh. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

14h00, ngày 14/11/2018

(thứ 4)

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Quản lý dịch vụ kinh doanh Karaoke tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Học viên: Lại Đình Long. NHDKH: GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

 

Đề tài 2: Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Học viên: Vũ Duy Hiếu. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

14h00, ngày 15/11/2018

(thứ 5)

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Văn hóa công sở tại Đài phát thanh - truyền hình Hải Phòng. Học viên: Đặng Thị Thu Hiền. NHDKH: TS. Đào Hải Triều.

 

Đề tài 2: Quản lý lễ hội Hoa phượng đỏ ở thành phố Hải Phòng. Học viên: Cao Thị Minh Hảo. NHDKH: PGS.TS. Cao Đức Hải.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm