Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018

24 Tháng Mười Một 2018

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 26/11/2018

(thứ 2)

 

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

 

Đề tài 1:  Dạy học Sáo trúc cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Học viên: Phạm Hữu Dực. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

Đề tài 2 : Dạy học hòa tấu dàn nhạc Chèo tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Học viên: Đào Tuấn Hải. NHDKH: TS. Nguyễn Đỗ Hiệp.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm