Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 19/11 đến ngày 02/12/2018

15 Tháng Mười Một 2018

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 22/11/2018

(thứ 5)

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 5 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài: Quản lý lễ hội Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Học viên: Lê Thị Hằng. NHDKH: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

Phòng Bảo vệ LV - LA

 

13h30, ngày 28/11/2018

(thứ 4)

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, Khóa 1 Tiến sĩ chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

 

Đề tài: Dạy học hát Chèo và Quan họ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Lan.

NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

13h30, ngày 30/11/2018

(thứ 6)

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, Khóa 1 Tiến sĩ chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

 

Đề tài: Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc.

Nghiên cứu sinh: Thái Đình Dũng.

NHDKH: PGS.TS. Tạ Quang Đông.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm