Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2019

07 Tháng Năm 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 13/5/2019 (Thứ 2)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9 - chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài:  Dạy học âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mẫu giáo An Bình, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Học viên: viên Trần Thị Duy Bình. NHDKH: PGS.TS Hà Thị Hoa.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA