Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2019

09 Tháng Năm 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h00, ngày 14/5/2019 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài:  Quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình. Học viên: viên Nguyễn Thị Hương. NHDKH: TS. Dương Thị Thu Hà.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

13h30, ngày 14/5/2019 (Thứ 3)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa – Khóa 9

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA