Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2019

03 Tháng Sáu 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 21/6/2018 (Thứ 6)

Bảo vệ văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản  lý văn hóa. Đề tài bảo vệ:  Xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Học viên: Trương Thị Toan. NHDKH: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

Phòng Bảo vệ LV - LA