Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 24/6 đến ngày 07/7/2019

22 Tháng Sáu 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 28/6/2019 (Thứ 6)

Bảo vệ văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản  lý văn hóa.

Đề tài: Quản lý lễ hội chùa Hào Xá, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Học viên: Nguyễn Xuân Tám. NHDKH: TS. Nguyễn Thị Thu Hoài.

Đề tài: Quản lý lễ hội Đền Cao , phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Học viên: Bùi Thị Miên. NHDKH: TS. Đỗ Lan Phương.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Phòng Thông tin truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

8h30, ngày 01/7/2019 (Thứ 2)

Bảo vệ văn Thạc sĩ khóa 9, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học học phần Nhạc cơ sở cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non. Học viên: Nguyễn Thị Ái. NHDKH: TS. Trần Bảo Lân.

Đề tài: Dạy học hát cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột. Học viên: Nguyễn Lê Xuân Quý. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Phòng Thông tin truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA