Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019

30 Tháng Bảy 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 29/7/2019

 (Thứ 2)

Xét duyệt đề cương  luận văn Thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Xây dựng hình thức tổ chức dạy học âm nhạc cho học sinh Trung học phổ thông ở Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Cầu Giấy, Hà Nội. HV: Nguyễn Đình Quyền.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 05/8/2019

 (Thứ 2)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 4 và 6, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

Đề tài 1: Dạy học Mỹ thuật cơ bản cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Tây Nguyên. HV: Nguyễn Xuân Tuyến.

Đề tài 2: Vận dụng phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học Mỹ thuật ở Trường Trung học cơ sở Khánh Tiên - Ninh Bình. HV: Nguyễn Thị Huyền Trang.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

13h30, ngày 06/8/2019

 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. HV: Nguyễn Trung Tuấn. NHDKH: TS. Đỗ Quang Minh.

Đề tài 2: Quản lý các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. HV: Đỗ Khánh Tùng. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đề tài 3: Quản lý hoạt động tại di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Hang Son gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh. HV: Dương Bá Duy. NHDKH: PGS.TS. Dương Văn Sáu. Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 07/8/2019

 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khoá 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động Karaoke ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. HV: Vũ Bá Tiền. NHDKH: PGS.TS. Phan Văn Tú.

Đề tài 2: Quản lý cụm di tích Cầu Vồng, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. HV: Nguyễn Thị Bé Nhung. NHDKH: GS.TS. Lê Hồng Lý.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn