Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019

23 Tháng Bảy 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 30/7/2019 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài:  Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội. Học viên: Võ Hồng Nhung. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

Đề tài: Quản lý lễ hội Yên Thế, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Học viên: Trần Hoàng Biên. NHDKH: TS. Dương Thị Thu Hà.

 

Thành phần: theo Quyết định, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

 

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Giảng viên

14h00, ngày 31/7/2019 (Thứ 4)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 05/8/2019 (Thứ 2)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài:  Quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương. Học viên: Nguyễn Thị Kim Phượng. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh.

 

Thành phần: theo Quyết định, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 12/8/2019 (Thứ 2)

Thảo luận luận án Tiến sĩ khóa 1, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

 

Đề tài: Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh Bình Dương NCS: Nguyễn Thị Lưu An. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn