Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019

13 Tháng Chín 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 18/9/2019

 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học hát cho học sinh nữ lứa tuổi 14 - 15 tại Trung tâm phát triển Nghệ thuật Ánh Huyền, quận Hà Đông, Hà Nội. HV: Trần Thị Khanh. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

Đề tài 2: Rèn luyện kĩ năng ca hát cho học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, Bình Gia, Lạng Sơn. HV: Trần Thị Cúc. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

8h30, ngày 19/9/2019

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 8 và 9, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học soạn đệm ca khúc của nhạc sĩ Đức Trịnh trên đàn phím điện tử tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. HV: Chu Bằng Long. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Đề tài 2: Sử dụng giáo trình Methode Rose vào dạy học Piano tại Trung tâm MusicLand, Hà Nội. HV: Trần Đức Thắng. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh..

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Giảng viên

8h30, ngày 19/9/2019

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài: Quản lý lễ hội chùa Dĩnh Kế, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. HV: Nguyễn Văn Trường. NHDKH: PGS.TS. Đào Đăng Phượng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

8h30, ngày 20/9/2019

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài bảo vệ: Quản lý hoạt động biểu diễn của Nhà hát cải lương Việt Nam. HV: Nguyễn Thị Hoa. NHDKH: TS. Lê Thị Thu Hiền.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 24/9/2019

 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1. Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. HV: Nguyễn Trung Tuấn. NHDKH: TS. TS. Đỗ Quang Minh.

Đề tài 2. Quản lý hoạt động tại di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Hang Son gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh. HV: Dương Bá Duy. NHDKH: PGS.TS. Dương Văn Sáu.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn