Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019

26 Tháng Chín 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 30/9/2019

(Thứ 2)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát kịch Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. HV: Nguyễn Thùy Dương. NHDKH: PGS.TS. Trần Trí Trắc.

Đề tài 2: Quản lý di tích đình Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. HV: Dương Thị Huyền Trang. NHDKH: TS. Nguyễn Thị Trà Vinh.

Thành phần: Theo Quyết Định, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn