Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019

15 Tháng Mười 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 17/10/2019

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài: Quản lý di tích đình chùa Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. HV: Nguyễn Thị Bích Hằng. NHDKH: TS. Nguyễn Đình Mạnh.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn