Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019

15 Tháng Mười Một 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 21/11/2019

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Quản lý triển lãm mỹ thuật tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. HV: Trịnh Tuấn Dương. NHDKH: PGS.TS. Đinh Hồng Hải.

 

Đề tài 2: Quản lý hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát kịch Việt Nam. HV: Lại Huy Hoàng. NHDKH: PGS.TS. Trần Trí Trắc.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 21/11/2019

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. HV: Phạm Thị Phương Lan. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. HV: Nguyễn Thành Hưng. NHDKH: TS. Lê Thị Thu Hiền.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

13h30, ngày 21/11/2019

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 3 và 4, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Đề tài 1: Nâng cao chất lượng dạy học các môn Mỹ thuật cơ sở tại khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội. HV: Nguyễn Thái Học. NHDKH: PGS.TS. Trần Đình Tuấn.

 

Đề tài 2: Vận dụng phương pháp Làm việc theo nhóm trong dạy học phân môn Thường thức Mỹ thuật ở Trường Trung học cơ sở Đông Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình. HV: Bùi Thị Thu Hằng. NHDKH: PGS.TS. Lê Văn Tạo.

 

Đề tài 3: Tranh dân gian Việt Nam trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Brendon quận Thanh Xuân - Hà Nội. HV: Đỗ Thị Hiền. NHDKH: PGS.TS. Trang Thanh Hiền.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Giảng viên