Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 16/12 đến ngày 29/12/2019

18 Tháng Mười Hai 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 20/12/2019

 (Thứ 6)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật. Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 20/12/2019

 (Thứ 6)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật. Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 24/12/2019

 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. HV: Bùi Thị Kim Liên. NHDKH: PGS.TS. Dương Văn Sáu.

Đề tài 2: Quản lý cụm di tích lịch sử- văn hóa đình, chùa Ngọc Thành, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. HV: Phạm Hải Quân. NHDKH: PGS.TS. Phạm Văn Dương.

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 25/12/2019

 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa chùa Tiêu, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. HV: Trương Mai Ngọc. NHDKH: TS. Dương Thị Thu Hà.

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Thọ Chương, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. HV: Phạm Ngọc Huệ. NHDKH: PGS.TS. Lê Quang Vinh.

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn