Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 09/12 đến ngày 16/12/2019

06 Tháng Mười Hai 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 10/12/2019

 (Thứ 3)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 10, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 10/12/2019

 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7 và Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 12, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài bảo vệ: Dạy học ca khúc viết về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. HV: Trần Tuấn Hòa. NHDKH: TS. Nguyễn Trinh Hương.

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

8h30, ngày 11/12/2019

 (Thứ 4)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 10, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

8h30, ngày 12/12/2019

 (Thứ 5)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 10, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

8h30, ngày 13/12/2019

 (Thứ 6)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 10, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

8h30, ngày 16/12/2019

 (Thứ 2)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 10, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn